Naudojimo taisyklės

SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS

DĖMESIO! Prisijungus ir naudojantis šia svetaine bei visomis kitomis „Reckitt Benckiser“ svetainėmis (čia ir toliau vadinamais „Svetainė / Svetainės“) taikomos toliau pateiktos sąlygos bei galiojantys teisės aktai. Peržiūrėdami šią svetainę, jūs sutinkate su jos sąlygomis, o jeigu su jomis nesutinkate, tuomet nebenaršykite šioje svetainėje. Kituose mūsų siūlomose svetainėse taip pat gali būti ir papildomų sąlygų, kurios yra taikomos naudojant šias svetaines. Jeigu čia pateiktos sąlygos nesutampa su papildomomis sąlygomis, pateiktomis kurioje nors iš mūsų svetainių, tuomet pirmenybė bus teikiama čia pateiktoms sąlygoms. „Reckitt Benckiser“ pasilieka teisę keisti šias sąlygas ir / arba bet kuriuo metu užblokuoti prieigą prie svetainių be išankstinio įspėjimo. Privalote reguliariai tikrinti svetaines ir peržiūrėti naujausią teisinį pranešimą bei kitas papildomas sąlygas, nes jose pateikiamos jus įpareigojančios sąlygos.

Šioje svetainėje galite naršyti laisvalaikiu arba ieškodami informacijos. Bet kokią svetainėje esančią medžiagą galite atsisiųsti į vieną kompiuterį arba atsispausdinti ir naudoti ją tik asmeniniais nekomerciniais, švietimo, privačiais ir buitiniais tikslais. Be rašytinio „Reckitt Benckiser“ sutikimo negalima platinti, keisti, perduoti arba keisti šios svetainės turinio. Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo negalima teikti nuorodos į mūsų puslapį iš trečiosios šalies interneto svetainės.

  Jei nenumatyta kitaip, autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą svetainėje pateiktą medžiagą (įskaitant ir neapsiribojant nuotraukomis ir paveikslėliais) priklauso „Reckitt Benckiser“ arba licenciją išdavusiems asmenims. Naudojantis arba prisijungus prie šios svetainėjs, nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos jokiai trečiajai šaliai. Visos teisės, nuosavybė, interesai ir puslapio aspektai išlieka vien tik „Reckitt Benckiser“ arba licenciją išdavusių asmenų nuosavybe. „Reckitt Benckiser“svetainės yra apsaugotos autorinėmis teisėmis ir kitais galiojančiais įstatymais. Jeigu nesilaikysite kurios nors šio teisinio pranešimo arba bet kurios svetainės sąlygos, iš jūsų automatiškai bus atimtas leidimas naudotis svetaine. Bet kokios teisės, kurios nebuvo aiškiai suteiktos šiuo dokumentu, yra saugomos.

  Jeigu norite oficialiai susisiekti su „Reckitt Benckiser“ teisiniais klausimais, kreipkitės į vietinę „Reckitt Benckiser“ atstovybę. Mūsų kompanijos svetainėje reckittbenckiser.com yra pateiktas visų vietinių atstovybių sąrašas.

  Visa medžiaga puslapyje yra pateikia tokia, kokia yra, be jokių sąlygų, garantijų, pareiškimų ar bet kokio kito tipo sąlygų. „Reckitt Benckiser“ nesuteikia jokios garantijos ar pareiškimo dėl šioje svetainėje arba bet kokiose kitose su šia svetaine susijusuose svetainėse pateikto turinio tikslumo ir išsamumo. „Reckitt Benckiser“ iš anksto apie tai nepranešusi, gali bet kuriuo metu daryti turinio pakeitimus. Svetainėje pateikta medžiaga gali būti pasenusi, tačiau „Reckitt Benckiser“ neįsipareigoja atnaujinti tokios medžiagos. „Reckitt Benckiser“ iki maksimalios įstatymu leidžiamos ribos, šią svetainę jums suteikia remiantis tuo, kad kompanija neprisiima jokių pareiškimų, garantijų, sąlygų ar kitų taisyklių, išskyrus šį teisinį pranešimą, kurios galėtų turėti įtakos šiai svetainei.

Puslapiai, kurie yra sukurti, siekiant pateikti informaciją apie sveikatos priežiūros produktus arba licencijuotus vaistus, nėra skirti teikti medicininius patarimus arba vartojimo nurodymus. Juose pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, todėl joks asmuo neturėtų tokia informacija remtis jokiais tikslais. Dėl tam tikrų ligų gydymo ir specialių poreikių, visuomet pasikonsultuokite su savo gydytoju arba vaistininku. 

  „Reckitt Benckiser“ (įskaitant bet kokius jos filialus, „Reckitt Benckiser“ ir jos filialų pareigūnus, direktorius, darbuotojus, akcininkus ir atstovus) nėra atsakinga už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, dėl tam tikrų įvykių atsiradusią arba piniginę žalą, kuri atsiranda dėl: (a) gebėjimo (arba nesugebėjimo) prisijungti prie svetainės, (b) naudojimosi (arba negalėjimo pasinaudoti) tam tikru šios svetainės turiniu, arba (c) bet kokiu tiesiogiai su šia svetaine susijusiu turiniu.  Be to, „Reckitt Benckiser“ negarantuoja, kad šiame puslapyje arba jo naudojamame serveryje nėra virusų arba kitų kenksmingų dalių. Tik jūs pats (o ne „Reckitt Benckiser“) prisiimsite išlaidas už visas reikiamas paslaugas, taisymą arba koregavimą, o kompensacijos bet kuriose susijusiose bylose turi būti apribotos pinigine žala bei nesibaigti įsakymais arba nurodymais bet kuriai šaliai, išskyrus nurodymą sumokėti pinigines sumas.

Skelbdami arba perduodami šios svetainės informaciją internetu, jūs garantuojate „Reckitt Benckiser“, kad ši medžiaga yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota. Jeigu šioje svetainėje perduosite arba skelbsite tam tikrą informaciją arba medžiagą, privalėsite sutikti, kad „Reckitt Benckiser“ ir bet kurie jos filialai, gali naudoti jūsų informaciją ir / ar medžiagą bet kokiais tikslais, tokiais kaip atkūrimui, perdavimui, publikavimui, transliavimui ir skelbimui. „Reckitt Benckiser“ neprivalo atsakinėti į šiame puslapyje pateiktas žinutes. Be to, „Reckitt Benckiser“ neturi pateikti kompensacijos už tokią informaciją ir / ar medžiagą. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose nurodoma, kokio tipo medžiaga gali būti talpinama internetinėse svetainėse. Todėl privalote laikytis tokių įstatymų, ypač tų, kuriuose draudžiama pateikti grasinančią, šmeižiančią,  įžeidžiančią, nešvankią, pornografinę, nepadorią arba šventvagišką medžiagą bei neskelbti tokios informacijos, kuri galėtų būti laikoma nusikalstama veikla arba tokios, kuri skatintų tokį elgesį bei pažeistų bet kuriuos kitus galiojančius įstatymus.    

„Reckitt Benckiser“ negali ir neprisiima jokios atsakomybės už svetainėse skelbiamos informacijos arba medžiagos peržiūrėjimą.  Tačiau „Reckitt Benckiser“ pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti informaciją arba medžiagą, kuri, kompanijos manymu, yra nepriimtina dėl tam tikrų priežasčių.

Svetainėje pateiktus pavadinimus, logotipus arba prekės ženklus „Reckitt Benckiser“ ketina naudoti tik tose vietose, kur kompanijai arba jos filialams buvo leista tai daryti,  nesvarbu ar įgijus laikinas teises, registruotus prekės ženklus, licencijas ar kitu būdu. Siekiant išvengti nesusipratimų, „Reckitt Benckiser“ neketina naudoti tam tikrų pavadinimų, logotipų arba prekės ženklų tose vietose, kur jie neturi teisės to daryti, todėl šioje teritorijoje neteiks ir nesiūlys teikti produktų ir / ar paslaugų iš šio vardo, logotipo ar prekės ženklo kompanijų. Tokių prekės ženklų arba bet kokio kito, šioje svetainėje pateikto, turinio naudojimas arba netinkamas naudojimas, išskyrus šiose sąlygose arba svetainės turinyje nurodytus atvejus, yra griežtai draudžiamas.   

Jūsų naudojimąsi šiuo puslapiu visais atvejais reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai, neatsižvelgiant į pasirenkamų įstatymų nuostatas. Bet kokie ieškiniai arba teisiniai reikalavimai, susiję su šia svetaine, privalo būti pradėti per 12 mėnesių nuo tada, kai atsirado priežastis ieškiniui.

  „RB UK Commercial Limited“
Registruota buveinė, adresu 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH Registruota Anglijoje ir Velse, Nr. 8784077